image

Zakladatelé společnosti Collegium Bohemicum projednávali zlepšení funkčních mechanismů

21.04.2015
Zástupci čtyř zakladatelů společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s., se opětovně sešli nad plánem změn.

Zakladatelé společnosti Collegium Bohemicum - Město Ústí nad Labem, Ministerstvo kultury, Univerzita J. E. Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách - řešili plán změn, který má za cíl zefektivnit fungování společnosti a nastavit mechanismy k jejímu dlouhodobému trvalému rozvoji. Zakladatelé projednali dodatek Zakládací smlouvy, který má posílit roli státu a statutárního města Ústí nad Labem v dozorčích orgánech společnosti a zajistit tak dohled nad společnou investicí do trvalé expozice a provozu společnosti.

Zakladatelé  společnosti Collegium Bohemicum projednávali zlepšení funkčních mechanismů