image

Žáci ZŠ Vojnovičova objevují kořeny naší kultury

06.01.2012
Náměstkyně primátora Helena Kubcová se včera zúčastnila premiérového veřejného dramatického vystoupení nejmladších žáků školy ZŠ Vojnovičova v rámci projektu KOPT.

V jeho rámci přítomní diváci shlédli dvě scénky – O svatém Prokopovi a O mistru Janu Husovi. Projekt KOPT neboli „Kultura a umění od první třídy“ podporuje výchovu dětí směrem k dramatickému umění. Záštitu nad projektem převzal známý herec pan Jan Trojan. ZŠ Vojnovičova se do projektu zapojila jako jedna ze dvanácti škol v Ústeckém kraji. Prostřednictvím něj se žáci v dramatických scénkách seznamují s historií naší země. Do projektu jsou zapojeny děti od přípravného ročníku až po druhý stupeň. V rámci projektu ZŠ Vojnovičova obdržela od realizátora projektu formou dlouhodobé zápůjčky všechny historické kostýmy a scénu včetně jejího ozvučení. Škola počítá s tím, že by v další fázi v realizaci dramatických vystoupení pokračovala a jako další chystá hru o Přemyslu Oráčovi.

Projekt Kultura a umění od první třídy je mimořádným projektem v oblasti vzdělávání. Přináší do škol díky těmto dramatickým scénkám tolik potřebné prvky aktivního zapojení dětí do vzdělávacího procesu. Děti hraní nejen baví, ale díky němu zprostředkují sobě a ostatním zábavnou a srozumitelnou formou objevování kořenů naší kultury a umění, což je nesmírně cenné,“ hodnotila význam projektu náměstkyně Kubcová.

Žáci ZŠ Vojnovičova objevují kořeny naší kultury