image

Výzva občanům města Ústí nad Labem!

26.07.2006
Primátor města Ústí nad Labem Mgr. Jan Kubata vyzývá občany města ke zvýšené bdělosti, hrozí nebezpečí vzniku požáru!

V souladu s vyhlášením Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 24. 7. 2006, primátor města Mgr. Jan Kubata vyzývá občany ke zvýšené ostražitosti a bdělosti. V těchto mimořádných klimatických podmínkách a dlouhotrvajícímu suchu je vznik požáru otázkou jen několika sekund, mnohdy s následkem vysokých škod na majetku i zdraví.

  „Žádám občany města, aby nezakládali ani jinak nemanipulovali s otevřeným ohněm a případné podezření na vznikající požár neprodleně hlásili Hasičskému záchrannému sboru nebo Městské policii“, řekl primátor Jan Kubata.

Výzva občanům města Ústí nad Labem!