image

Vláda donutila město zdražit poplatek za odpad

19.11.2004
Nepříznivé vládní daňové změny a vyšší platby za ukládání odpadů na skládky jsou důvodem, proč je město donuceno zvýšit poplatek za komunální odpad. Radní rozhodli o tom, že v příštím roce bude každý občan s trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem platit ročně 500 korun místo dosavadních 420. Za rekreační chatu to však bude jen 250 korun.

   Zvýšení poplatku však i přesto nepokryje náklady města na svoz, sběr, třídění a odstraňování komunálního odpadu. Zatímco výnosy by měly v roce 2005 dosáhnout částky 43,4 mil. korun, náklady budou zhruba o 12 miliónů vyšší.

   Občané již nebudou poplatky za odpad platit dvakrát ročně, ale jednou, a to vždy do konce května příslušného roku. Celkový dluh občanů za komunální odpad vůči městu dosahuje v současné době 18 miliónů korun (součet za roky 2002 – 2004).

   O celé záležitosti s navýšením poplatku však budou muset ještě rozhodnout zastupitelé.