image

Vítání občánků se vrátilo do Domu kultury

14.05.2012
Primátor města Vít Mandík prosadil pokračování projektu Vítání občánků i v letošním roce. Akce, která byla obohacena o doprovodný program, se opět uskutečnila v Domě kultury.

Vítání občánků bylo znovu pořádáno formou svátečního odpoledne v sále Domu kultury. V úvodu bylo představiteli města přivítáno šedesát jedna miminek, jejich rodičů a dalších rodinných příslušníků. Součástí kulturního programu bylo taneční vystoupení mažoretek z MŠ Motýlek a hudební vystoupení dětského pěveckého sboru Koťata. Akce se zúčastnili primátor města Vít Mandík, náměstkyně primátora Zuzana Kailová, náměstek hejtmanky Arno Fišera a radní města Josef Macík.

Snahou primátora města Víta Mandíka je zachovat tradici Vítání občánků ve městě Ústí nad Labem i přes nepříznivou finanční situaci města. Akce je vedením města vnímána jako poděkování rodinám za jejich rozhodnutí přivést na svět své první dítě právě v Ústí nad Labem.

„Malým ústeckým občánkům přeji do dalších let mnoho zdraví, štěstí, lásky a pevného rodinného zázemí a věřím, že pro ně město Ústí nad Labem bude příjemným místem pro život. Rodinám pak přeji, aby jim jejich děti přinášely mnoho radosti,“ popřál primátor města Vít Mandík.

Vítání občánků se vrátilo do Domu kultury