Valná hromada společnosti schválila ceny tepla na rok 2015

18.12.2014
Dne 17. prosince zasedala valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.

Společnosti, která poskytujíce služby v oblasti dodávek tepla a teplé vody pro objekty na území města Ústí n. L. a v obci Povrly, se podařilo pro rok 2015 prosadit velmi nízké navýšení ceny tepla. Navýšení bylo schváleno o pouhých 1, 74 %, což je pod 2% mírou inflace.

Valná hromada rozhodla o tom, že se THMÚ s okamžitou platností podřizuje Zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a také s od 1. 7. 2015 bude společnost zveřejňovat všechny svoje smlouvy. „Jsem rád, že jsme navázali spolupráci s novým vedením města a vnímám pozitivně, že se naše společnost připojí k transparentnosti, která je pro nové vedení města důležitá,“ sdělil generální ředitel ČEZ Teplárenská Vladimír Gult.

Valná hromada otevřela otázku uložení podzemního parovodu u Městských sadů a v Masarykově ulice a zahájí jednání se společností ČEZ Teplárenská tak, aby potřebné podklady pro realizaci byly k dispozici na dubnové jednání valné hromady 2015. Neopomenutelným bodem jednání valné hromady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem byla společná dohoda o odběru elektrické energie. Pokud se ukáže, že bude účelné, aby se spojily poptávky elektrické energie, bude město Ústí nad Labem, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem i Dopravní podnik města Ústí nad Labem odběratelem od jednoho dodavatele.

Více o společnosti:

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (THMÚ) poskytuje služby v oblasti dodávek tepla a teplé vody pro objekty na území města Ústí n. L. a v obci Povrly. Služby v této oblasti zajišťuje pro přibližně 30 000 bytů a pro nebytové objekty jako jsou školy, obchodní centra, zdravotní střediska, penziony, domovy důchodců apod. Pro výkon své činnosti THMÚ spravuje a obsluhuje energetická zařízení 253 výměníkových stanic, 14 plynových kotelen a k tomu příslušné sítě tepelných rozvodů. Do dalších 27 stanic zajišťuje dodávky páry a horké vody. Dodávky tepla jsou uskutečňovány teplovodním čtyřtrubkovým i dvoutrubkovým systémem.

Valná hromada společnosti schválila ceny tepla na rok 2015