image

Ústí změnilo logo

17.06.2005
Město má nový grafický manuál, který je nezbytný pro sjednocení úprav tištěných a elektronických výstupů sloužících k jeho prezentaci navenek. Materiál kodifikuje zejména používání městského znaku a loga.

   Logotyp města prošel změnou. Modrá labská vlna v písmenech UNL sice zůstala zachována, ale je doplněna o červený odkaz na webové stránky města umístěný ve spodní části (www.usti-nad-labem.cz). Město bude dle grafického manuálu na svých propagačních tiskovinách i akcích mnohem více zdůrazňovat logo na úkor znaku, který by měl být používán především při slavnostních či jiných významných příležitostech.

 

Nový logotyp města nyní obsahuje jeho webovou adresu.

Ústí změnilo logo