image

Ústí získá 297 miliónů na zkvalitnění MHD

16.03.2011
Výbor Regionální rady regionu Severozápad schválil poskytnutí dotace na Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem.

V rámci IPRM Mobilita bude moci Ústí nad Labem ve spolupráci s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem zrealizovat 6 projektů zaměřených na zatraktivnění MHD ve městě. Celková výše nákladů by měla činit 586 400 000 Kč, přičemž dotace ve výši 51% znamená, že z Evropské unie poplyne 296 950 000 Kč a město se na IPRM bude podílet částkou 289 450 000 Kč, tj. 49%. Fyzická realizace jednotlivých projektů bude probíhat v letech 2012 až 2014.

Nosným projektem je obnova vozového parku, která bude představovat nákup 26 nízkopodlažních trolejbusů. Druhou, neméně významnou prioritou, je komplexní modernizace odbavovacího systému, jež umožní snadnější a komfortnější odbavení cestujících. IPRM Mobilita je zaměřen rovněž na zlepšení dostupnosti MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu, a to prostřednictvím rekonstrukce stávajících zastávek MHD tak, aby byly přizpůsobeny novým nízkopodlažním trolejbusům. Komfort cestování zajistí také dobudování obratiště a točny a nově instalovaný informační systém tzv. „inteligentních zastávek“.

Ústí získá 297 miliónů na zkvalitnění MHD