image

Ústí nad Labem navštívil velvyslanec USA Andrew H. Schapiro

26.02.2015
Velvyslance na půdě magistrátu přijal primátor Josef Zikmund společně se svými náměstky.

 

V úvodním slovu primátor Zikmund přivítal velvyslance Schapira a představil město Ústí nad Labem a jeho vize. Pan velvyslanec poděkoval za velmi milé přijetí a sdělil, že jako velvyslanec chce tuto zemi skutečně poznat, a proto není jen v Praze: „Tento týden jsem byl v Olomouci, v Ostravě a to nejlepší jsem si nechal na konec: Ústí nad Labem. Je pro mě úžasné, že se tady mohu setkat s novými lidmi z řad nového politického vedení,“ doplnil.

Témat setkání bylo skutečně mnoho. Pan velvyslanec si se zájmem vyslechl aktuální situaci ve městě. Pan primátor krátce poinformoval o historii města a jeho vazbě na Sudety a zazněla i zpráva o Collegiu Bohemicu, které by mělo přispět k tomu, aby byly napraveny rány mezi německým a českým obyvatelstvem a napomoci rozvoji nových mezilidských a mezinárodních vztahů. Pan velvyslanec položil dotaz náměstku Hausenblasovi: „O Vás jsem slyšel mnoho: pracujete v soukromém sektoru, jste filantrop… Co vy vlastně neděláte?“ Martin Hausenblas zmínil historii známého Činoheráku, neskutečné vzepjetí a součinnost občanů nejen města Ústí nad Labem, ale celé země, kteří pro záchranu divadelní scény založili sbírku a pomohli hercům přežít. „Lidé tu vlastníma rukama a vlastními prostředky opravili i další kulturní stánek a mě těší, že se opět také díky naší pomoci kultura do města vrací,“ dodal Martin Hausenblas.

Velvyslance zaujala i myšlenka zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v centu města.

Náměstkyně Jana Bohuňková pohovořila o stavu města, které bojuje s obrovskou chudobou, s vysokou mírou nezaměstnanosti a problematikou drog: „Chudoba je spojena právě s drogami a tato problematika prostupuje všemi oblastmi a my ji musíme řešit. Problém máme i s romskou menšinou, které do města byla postupně ruku v ruce s privatizací městských bytů sestěhována. Máme v těchto lokalitách vybydlené domy a nepořádek.“

Tématem diskuze s velvyslancem Schapirem byl i současný ekonomický stav ve městě. Náměstek Martin Mata vysvětil, že situace příznivá není: „Ústí je druhým nejzadluženějším městem v ČR a současná situace vzhledem k sankcím není pro letošní rok příznivá. Každopádně chceme město ozdravit“. V návaznosti naromskou problematiku doplnil: „Já sám jsem Rom a ze své pozice se snažím jít příkladem všem ostatním a ukázat správnou cestu, tj. být slušný, poctivý a pracující člověk aktivně zapojený do společnosti se zájmem o dění kolem nás.“

Závěrem zazněly společné plány vedení města: Chceme dát městu novou vizi, chceme se opřít o Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, chceme společně pracovat na nových technologiích a inovacích, aby se město očistilo od industriálního obrazu a vybudovali jsme atraktivní prostředí a místo, kde lidé budou chtít žít a zakládat rodiny a tím pádem mít důvod zůstat. Ideou je vytvoření industriálního inkubátoru ve spolupráci města s krajem a ústeckou univerzitou.

Poselství vedení města pro velvyslance je následující: Rádi bychom, pane velvyslanče, abyste na Ústí myslel ve chvíli, kdy se na Vás obrátí nějaká americká univerzita s žádostí o zahraniční spolupráci. Pokud by okolo Vás šla nějaká společnost s čistými technologiemi a všemi námi zmíněnými ideovými náměty, propojte nás.
  

Ústí nad Labem navštívil velvyslanec USA Andrew H. Schapiro