image

Ústí má rozpočet na rok 2007

14.12.2006
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet Ústí nad Labem na příští rok. Jeho překladatelem byl primátor Jan Kubata.

        Zastupitelé vyslovili souhlas:

1.  s celkovými příjmy města Ústí nad Labem pro rok 2007 ve výši 1 547 802 tis. Kč, z toho:       

             

                dotace městským obvodům                                    189 339 tis. Kč

                - na výkon státní správy                                             9 599 tis. Kč

                - na sociální dávky                                                 179 740 tis. Kč

 

 2. s celkovými výdaji rozpočtu města ve výši 1 610 418 tis. Kč takto:

                                                                                                                                                                                                

            a)  neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši    1 137 604 tis. Kč 

                 z toho: neinvestiční část výdajů MmÚ                 1 087 604 tis. Kč

                             dotace městským obvodům                          50 000 tis.  

            b)  investiční část výdajů MmÚ ve výši                      482 814 tis.  

         

  3. s oblastí financování ve výši  261 955 tis. Kč,

 

  4. s uzavřením smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 300 mil. Kč se splatností do jednoho roku na krytí přechodného nedostatku finančních zdrojů v průběhu roku s tím subjektem, který v řízení dle zákona o veřejných zakázkách nabídne úvěr za nejnižší cenu,

 

  5. s čerpáním třetí tranše úvěru od Evropské investiční banky ve výši 300 mil. Kč s parametry:

 

·         úroková sazba pohyblivá s variabilním rozpětím

·         zahájení splácení v roce 2013, ukončení splácení v roce 2030.                                                

 

Ústí má rozpočet na rok 2007