image

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

10.11.2014
Primátor Vít Mandík svolal na 10. listopadu 2014 ustavující zasedání zastupitelstva.

Zasedání se bude konat od 16.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem, 1. patro.

Na programu je složení slibu členů zastupitelstva města, stanovení členů rady města, volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města, určení zástupce primátora, zřízení výborů ZM a volba jejich předsedů a členů a stanovení odměny neuvolněným členům ZM.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem