image

Upozornění na poruchu semaforu

01.09.2015
Na křižovatce ulic Bělehradská x Sociální péče x Krušnohorská x Stará došlo k rozsáhlé poruše světelně signalizačního zařízení křižovatky.

Na odstranění poruchy odborná firma pracuje.

Žádáme řidiče, aby průjezdu touto křižovatkou věnovali zvýšenou pozornost a řídili se dopravním značením.

Upozornění na poruchu semaforu