image

Ubytovnu provozoval majitel bez povolení

05.09.2012
Ubytovna bez jakéhokoliv povolení byla objevena při kontrole, která je součástí preventivně bezpečnostních akcí nařízených primátorem Vítem Mandíkem.

„Věnujeme pozornost problematickým lokalitám a reagujeme také na stížnosti lidí, kterým vadí hluk a nepořádek. Při kontrolách vycházejí najevo stále další nedostatky, které je třeba řešit. Kontroly budou proto dál pokračovat,“ uvedl primátor Mandík.

Na kontrole zaměřené na záškoláctví, vybydlené domy a neoprávněné vyplácení sociálních dávek se spolu s městskými strážníky podíleli pracovníci sociálního odboru, stavebního odboru, hasičů a úřadu práce. Zjistili, že v prvním kontrolovaném objektu žije větší množství lidí ze sociálně vyloučeného prostředí, přitom nemá potřebná povolení k provozu a ani není řádně označen jako ubytovna. V objektu bude následovat kontrola živnostenského odboru.

Kontroloři zamířili také do obytného domu v Předlicích, kde bylo zjištěno, že objekt nevyhovuje k bydlení jak po statické stránce, tak po stránce hygienické. Zde se zdržovalo osm lidí, kteří neměli ubytovací smlouvy, platné doklady o úhradě nájemného a někteří neměli doklady vůbec žádné. Budou jim proto pozastaveny sociální dávky.

 

Ubytovnu provozoval majitel bez povolení