image

Stipendium primátora získal Miroslav Duda

12.12.2013
Miroslav Duda, student geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně získal stipendium primátora Ústí nad Labem.

Na slavnostním ceremoniálu v aule UJEP mu stipendium ve výši 20 000 korun předal náměstek primátora Pavel Boček.

Miroslav Duda uvedl, že peníze použije ke splnění svého snu – k cestě na Island. Na UJEP se věnuje výzkumu hodnocení přesnosti a spolehlivosti kartografických děl pro uživatelskou praxi. Ve své bakalářské práci se zabýval hodnocením přesnosti znázornění turisticky významných výhledových míst v CHKO České středohoří v kontextu současné kartografické produkce v České republice.

Současně byla předána další stipendia starostů městských obvodů, primátora Teplic, starostky Trmic a představitel§ dalších institucí. Rektor univerzity René Wokoun udělil ceny rektora akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v letošním roce.

 

Stipendium primátora získal Miroslav Duda