image

Stehlíková a Kubata o Předlicích

10.09.2007
Vytvoření společného centra se zastoupením státních, samosprávních, neziskových i policejních orgánů v Předlicích navrhl dnes ministryni Džamile Stehlíkové primátor města Jan Kubata.

    „Abychom mohli účinně problematiku sociálního vyloučení řešit, aktivity všech dotčených složek musejí být provázány. Nabízíme tedy jakýsi pilotním projekt, který počítá s tím, že v jednom domě přímo v centru Předlic budou sídlit zástupci nové vládní agentury, městská policie, dále úředníci sociálního a stavebního odboru, odboru životního prostředí, pracovníci hygienické stanice i organizace Člověk v tísni. Pokud se tento systém provázanosti osvědčí, bude moci být aplikován i v jiných městech,“ říká Kubata.

   Město Ústí nad Labem rovněž poskytne ministryni písemný přehled problémů, které musí v sociálně vyloučených lokalitách řešit, a to s návrhem legislativních změn posilujících pravomoce měst a obcí.

 

V Předlicích dnes ministryně D. Stehlíková a primátor J. Kubata diskutovali

i s místními obyvateli.

 

...a navštívili rovněž místní základní školu.

 

Stehlíková a Kubata o Předlicích