image

Smlouva zajistí nová auta

14.05.2007
Primátor města Jan Kubata dnes podepsal s ředitelem Okresní hospodářské komory Jiřím Kalachem smlouvu o podpoře zařízení služeb sociální péče města Ústí nad Labem.

   „Tato smlouva umožní rychlejší pomoc obyvatelům zařízení, kteří ji potřebují. Doufám, že podnikatelé na Ústecku budou stědří,“ uvedl primátor města Jan Kubata.

    V rámci této smlouvy, která je uzavřena na rok 2007, bude Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem získávat od podnikatelské veřejnosti finanční prostředky. Ty budou použity na nákup vozového parku pro Ústavy sociální péče, Dětské domovy a Domovy pro seniory či zařízení, které poskytují péči a pomoc obyvatelům města.

    „Chceme oslovit celou naši členskou podnikatelskou základnu. Máme představu, že bychom mohli do konce roku nakoupit dva automobily,“ domnívá se ředitel OHK Jiří Kalach.

    Uzavření smlouvy s Okresní hospodářskou komorou o podpoře zařízení služeb sociální péče města Ústí nad Labem schválili radní města na svém jednání koncem dubna letošního roku. 

 

Primátor Jan Kubata podepisuje s ředitelem OHK Jiřím Kalachem na půdě magistrátu

smlouvu o podpoře zařízení služeb sociální péče města.

 

Díky nové smlouvě a štědrosti ústeckých podnikatelů by se měly dočkat ještě letos 

některé dětské a seniorské domovy a ústavy nových vozů. 

 

Smlouva zajistí nová auta