image

Silnice na Lovosice otevřena pro dopravu

14.06.2013
11:30 Byla zprůjezdněna silnice z Ústí nad Labem do Lovosic a ulice Žižkova. Ve Vaňově platí omezení rychlosti.

Silnice I/30 ve směru na Lovosice a silnice II/613 (ulice Žižkova) se otevřely pro osobní a nákladní dopravu. Vzhledem k probíhajícímu úklidu škod po povodni ve Vaňově platí v této části vozovky rychlostní omezení.

„Pro dopravu se otevřel poslední úsek, který byl vlivem povodní stále uzavřen. Mohu tak s radostí konstatovat, že hlavní průjezdy a silnice ve městě byly pro osobní dopravu otevřeny během týdne od kulminace hladiny Labe,“ řekl primátor Mandík.

Žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost při průjezdu Vaňovem.

Silnice na Lovosice otevřena pro dopravu