image

Sanace svahu v Olešnici zahájena

06.03.2015
Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s vybraným zhotovitelem zahajuje sanaci svahu v městské části Olešnice.

Staveniště bylo 5. března předáno dodavatelské firmě, práce se naplno rozběhnou v průběhu příštího týdne.

K sesuvu svahu došlo po přívalových deštích v roce 2010, následně se pohyb svahu zastavil. V roce 2014 byly zaznamenány opětovné pohyby svahu, proto bylo rozhodnuto o jeho definitivní sanaci.

Přes zimní období bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Náklady stavby činí přibližně 2,5 mil. Kč. Stavba bude dokončena dle uzavřené smlouvy do 30. 6. 2015.

Sanace svahu v Olešnici zahájena