image

Rekonstrukce vodovodu v Sebuzínské ulici

01.09.2014
Jedná se o rekonstrukci 110 let starého vodovodu v Ústí nad Labem, Sebuzínské ulici.

Vlastní práce začaly v těchto dnech kopanými sondami k ověření hloubkového uložení jednotlivých sítí, v prvním zářijovém týdnu bude položen suchovod a budou následovat vlastní zemní práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2014.

Rekonstruovaný úsek historického vodovodu v Sebuzínské ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 50 připojených obyvatel.

Rekonstrukce vodovodu v Sebuzínské ulici