image

Radní jednali opět o Spolchemii

23.07.2004
Rada města vyslovila požadavek, aby Spolek pro chemickou a hutní výrobu postupně ukončil veškeré výrobní aktivity v oblasti Ovčího vrchu, odstranil všechna technologická zařízení a zajistil sanaci území.

      Radní současně souhlasí s vydáním integrovaného povolení pro „Provoz Epitetra“ ve Spolku za splnění těchto podmínek:

 

1.      bude se využívat pouze jeden zásobník na propylen již v současné době (v souladu s Bezpečnostní zprávou) do doby ukončení veškerých výrobních aktivit v oblasti Ovčího vrchu.

2.      Spolek bude neprodleně informovat město o únicích škodlivých látek, zapáchajících látek nebo látek tvořících barevný efekt i v případech, kdy se nejedná o havárii ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií.