image

Průzkum životních podmínek

12.02.2016
Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností. Probíhá od února do června 2016.

Šetření se uskuteční na území celé ČR v 10 916 domácnostech. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením.

Průzkum životních podmínek