image

Problémy Střekova anketa potvrdila

09.07.2015
Témata, která vyplynula z veřejné diskuze s občany střekovského obvodu, potvrdila anketa, jejímž cílem bylo dát občanům města prostor vyjádřit se k tomu, co by ve svém obvodě chtěli změnit.

Celkem se ankety zúčastnilo 320 osob, z toho odpovědělo přes webové stránky 253 tazatelů a do anketních boxů bylo vhozeno 67 lístků.
Pro tazatele jsou nejdůležitější dvě témata. Prvním je kumulace sociálně slabých občanů v ulici Purkyňova, Truhlářova, Dobrovského, Žukovova a Kořenského (240 tazatelů) a druhým je zápach ze Setuzy a z čističky odpadních vod (162 tazatelů).

Dalšími tématy je například stav ulice Žukovova, ale také hluk o víkendu, kdy občané požadují alespoň v neděli omezit vyhláškou používání sekačky, cirkulárky a dalších hlučných strojů. Požadavkem je i změna intervalu autobusu číslo 9.

První nadefinovaný problém, tedy kumulace sociálně slabých občanů, anketa s převahou potvrdila jako shodný problém se závěry fóra. Druhé téma, tedy zápach ze Setuzy a čističky odpadních vod, skončilo na fóru na třetím místě. Na třetím místě v anketě se objevilo téma řešení otázky využití objektu Vrbenského lázní, které se na fóru umístilo na druhém místě. Dá se tedy říci, že anketa nejdůležitější nadefinované problémy občanů Střekova potvrdila.

Problémy Střekova anketa potvrdila