image

Přístavní ulice odolá velké vodě

08.02.2007
Do tří let budou na ústecké silnici v Přístavní ulici čtyři jízdní pruhy a další stavební úpravy odstraní její časté uzavírky kvůli velké vodě.

     Městu to na středečním jednání oznámili představitelé Ředitelství silnic a dálnic.

   „Tuto mimořádně důležitou investici prosazovalo vedení města mnoho let. Díky personálním změnám ve vedení Ředitelství silnic a dálnic došlo k vyřízení celé záležitosti ve prospěch města v průběhu posledních dvou měsíců,“ uvádí náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Ředitelství silnic a dálnic převezme v nejbližší době od města rozpracovanou projektovou dokumentaci na celou akci. Dokončí projektové práce a vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavby. Její realizace, která má trvat zhruba dva roky, by mohla začít už letos na podzim.

   Zkapacitnění silnice I/30 v Přístavní ulici si vyžádá kolem 450 miliónů Kč. Rozpočet města Ústí nad Labem se bude podílet čtyřiceti milióny korun, dalších osmnáct miliónů půjde z rozpočtu Ředitelství vodních cest. „Zbytek uhradí Ředitelství silnic a dálnic, a to díky vstřícnému přístupu Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury“, říká Řeřicha.

   Projekt počítá také s úpravou podjezdné výšky pod starým silničním mostem tak, aby zde kamiony už neměly problém projíždět..

   V dokumentaci pro stavební povolení je uvedeno, že stavba proběhne po polovinách. V první fázi bude budována její pravá strana přiléhající k řece. Doprava má být ponechána obousměrně v levé části vozovky. V pravé části bude založena a vybudována železobetonová konstrukce včetně balastního betonu, odvodňovacího zařízení, izolace proti vodě a vozovkového souvrství tak, aby do této části byla převedena doprava. Obdobně bude budována druhá strana s tím, pracovní spára uprostřed podélného směru bude zmonolitněna. Jelikož se však na konečné podobě projektu bude ještě pracovat, může zde dojít ke změnám.

   „Celý projekt řeší zlepšení průjezdnosti městem strategickou komunikací s napojením na Německo, a to i v době pravidelných záplav. Státní silnice v Přístavní ulici se zatápí jako první a to působí městu velké dopravní problémy. Stát si uvědomil svou zodpovědnost a já z toho mám velkou radost,“ dodává primátor Jan Kubata.

    Náměstek ministra dopravy Jiří Hodač rovněž na zmíněném jednání informoval, že už počátkem příštího roku začne výstavba posledního úseku dálnice D8.

 

 

 

Přístavní ulice odolá velké vodě