image

Příspěvek 4,55 mil. korun do ústecké zoo

14.04.2016
Díky dobrému hospodaření města bylo možné poskytnout ústecké zoo 4,55 milionu korun.

O příspěvek na provoz a investici v ústecké zoo žádal ředitel zahrady, jeho požadavek vyplynul z analýzy stavu technické infrastruktury a z nařízených technických revizí.

Na provozní záležitosti bylo uvolněno 2,195 mil. korun, za něž bude opravena například expozice pro orangutany nebo tapíry. Opravy se dočká i centrum pro zvířata v nouzi, kde je nutné provést opravy oplocení okolo útulku, aby neutíkali psi, a opravit chodníky a výběhy. Na přípravně krmiv je nutná výměna povrchové úpravy bourárny a podlahy na chodbě tak, aby byla zajištěna 100% omyvatelnost a dezinfekce dle veterinárních předpisů.

Řešeno bude ale i oplocení u pand, papoušků či nosálů. Opraveno bude oplocení výběhů pro pandy, papoušky, nosály a dále se opraví vytápění v teráriích.

Potřebných investic za 1,69 mil. korun se může těšit zoo například i při vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu, kde jsou příchozí nuceni čekat fronty na chodníku rušné Drážďanské ulice. Protože v současném stavu nelze provozovat hřiště pro veřejnost v plném rozsahu, budou provedeny nutné úpravy dětského areálu na základě revizní zprávy, podle níž některé části a prvky nevyhovují bezpečnostním předpisům pro dětská hřiště. Jedná se o doplnění nebo rozšíření bezpečnostních hrazení, řešení nebezpečných míst (nadměrně vysoké obrubníky) a pořízení nového tobogánu jako náhrady za zrušenou skluzavku. Pořízen bude také mrazák pro skladování okusu pro primáty.

Zastupitelé byli osobně seznámeni se stavem ústecké zoologické zahrady.

 

Příspěvek 4,55 mil. korun do ústecké zoo