image

Primátorem města Ústí nad Labem byl zvolen Josef Zikmund

10.11.2014
Dne 10. listopadu 2014 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem.

Poté, co zastupitelé složili slib a určili devítičlennou radu města, věnovali se volbě nového vedení města. Volba probíhala veřejným hlasováním.

Novým primátorem byl zvolen Josef Zikmund (ANO 2011), získal 21 hlasů z 34. Prvním náměstkem primátora se stal Martin Hausenblas (PRO! Ústí). Dalšími náměstky byli zvoleni Martin Mata (ANO 2011) a Jana Bohuňková (PRO!Ústí).

Do devítičlenné rady byli zvoleni Pavel Štěpař, Yveta Tomková, Milan Krejčí, David Daduč a Jaroslav Haidler.

Zastupitelstvo zřídilo sedmičlenný finanční výbor, jehož předsedou byl zvolen Jan Hrouda a devítičlenný kontrolní výbor, jehož předsedkyní se stala Jaroslava Šamsová.

Stanoveny byly odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva a na závěr byly předloženy návrhy na změnu jednacího řádu zastupitelstva a revokace části usnesení č. 483/14 o víceletých dotacích na období 2015–2018 na oblast kultury a na oblast sportu pro tzv. „preferované sporty“.

Vedení města děkuje zastupitelům a zastupitelkám za důvěru a veřejnosti za hojnou účast.


Primátorem města Ústí nad Labem byl zvolen Josef Zikmund