image

Primátor navštívil psí útulek

12.08.2006
Primátor Jan Kubata dnes navštívil Útulek pro opuštěná zvířata. Prohlédl si celé zařízení a seznámil se s jeho provozem.

   „Psi jsou umístěni v karanténě, která sestává již ze sedmi kotců. Zde jsou odblešeni, odčerveni, očkováni apod. Pokud jsou psi po prodělané pětidenní karanténě v dobrém zdravotním stavu, jsou přemístěni do chovných kotců, které jsou přístupné návštěvníkům útulku k prohlídce a odkud jsou psi nabízeni zájemcům či prezentováni v tisku, rozhlase, případně v televizi,“ řekl během prohlídky MVDr. Karel Linzmayer, který primátora provázel.

   Významnou roli v propagaci útulku a péči o svěřence hrají i děti z ústeckých sídlišť, které pravidelně navštěvují své psí kamarády, cvičí s nimi, chodí na procházky a odvádějí velkou práci při adaptaci nepřizpůsobivých a těžko ovladatelných psů na podmínky normálního psího života. Odměnou jim je možnost účastnit se společně s útulkovými psy různých výstav "voříšků", soutěží útulkových psů, nabídek psů spojených s národními výstavami apod. v rámci severočeského regionu i v Praze. Za svou činnost zaslouží všechny děti velké poděkování od pracovníků útulku a lze jen doufat, že stále více dětí bude trávit svůj volný čas smysluplně a v pomoci potřebným.

   Městský útulek pro opuštěná zvířata je financován z větší části z prostředků Magistrátu města Ústí nad Labem, stále větší význam při zajišťování provozu útulku však mají také dary od občanů a firem v naturální i v peněžní podobě. Primátor po skončení prohlídky mimo jiné řekl: „Jsem příjemně překvapen, v jakém bezvadném stavu se útulek nachází a s jakou péčí je k opuštěným zvířatům přistupováno. Je vidět, že vedení útulku odvádí dobrou práci.“ 

 

 

Primátor navštívil psí útulek