image

Primátor mezi seniory

18.07.2006
Primátor města Jan Kubata bude usilovat o to, aby měli senioři lepší přístup k Domovu důchodců na Severní Terase.

    „Vzdálenost mezi domovem a nejbližší zastávkou městské dopravy je poměrně velká a senioři zde mají v zimě problém se schůdností komunikace. Požádám proto Technické služby, aby se v zimní údržbě této záležitosti více věnovaly“, řekl Kubata.

   Dnešní jednání primátora města v Domově důchodců Severní Terasa je první z „prázdninové série“ návštěv Jana Kubaty v příspěvkových a rozpočtových zařízení města. „Kdysi jsem problematiku sociálních ústavů, škol a dalších podobných zařízení viděl jen z pozice finančního náměstka, ale nyní se chci s těmito organizacemi seznámit podrobně. Chci vědět, jaký je stav objektů, provozní problémy, jak probíhá komunikace s úřadem, jaké jsou rozvojové a investiční plány organizací, apod.“, řekl Kubata.

   Primátor dnes v rozhovoru s ředitelkou domova Silvií Procházkovou ocenil množství aktivit, které jsou zde seniorům poskytovány i skutečnost, že si domov část prostředků dokáže vydělat vlastní činností.

 

 

Primátor mezi seniory