image

Představitelé města jednali se sportovními kluby

11.07.2012
Se zástupci sportovních klubů se sešli představitelé města. Primátor Vít Mandík jim poděkoval za reprezentaci Ústí nad Labem a práci s mládeží.

Schůzky se zúčastnili radní Arno Fišera a Josef Macík. Vedení města ocenilo, že ústečtí sportovci dosáhli v řadě soutěží vynikající výsledky a to i přes potíže v získávání finančních prostředků. Součástí jednání byla diskuse o tvorbě rozpočtů na příští rok.

„Byla to první schůzka na této úrovni. Otevřeně jsme probrali finanční situaci klubů a možnosti, které město v oblasti financování sportu má a domluvili jsme se na další perspektivě,“ řekl radní Arno Fišera.

Primátor seznámil účastníky schůzky se záměry města při sestavování rozpočtu. Hlavním cílem při financování sportu bude podpora sportovních aktivit dětí a mládeže.

„Město vždy podporovalo sport a budeme v tom i v nelehkých ekonomických podmínkách pokračovat. To, že se zaměříme na sport pro děti a mládež, je logický krok. Výchova mladé generace je pro nás prioritou a peněz věnovaných na tento účel nebude nikdy dost,“ uvedl primátor Mandík.

Sportovní funkcionáři zastupující fotbal, hokej, basketbal a volejbal na schůzce poděkovali vedení města za podporu věnovanou sportu. Sportovní kluby i město budou pokračovat v hledání dalších zdrojů financování. O situaci budou jednat na další schůzce.

Představitelé města jednali se sportovními kluby