image

Přečtěte si studii o Spolchemii

22.09.2003
    Se studií "Vymístění provozů Spolchemie s nepřijatelnými riziky z centra města", kterou vypracovala společnost Kovoprojekta, se může veřejnost podrobně seznámit na odboru rozvoje a investic MmÚ, 5. patro, číslo dveří 519. Do materiálu lze nahlédnout až do konce letošního listopadu.