image

Podpořené projekty Zdravého města na rok 2014

11.07.2014
Desátým rokem město Ústí nad Labem finančně podporuje realizaci malých projektů zaměřených na rozvoj veřejně prospěšných aktivit a zvyšování kvality ve městě.

Do letošní výzvy k předkládání projektů do Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 bylo předloženo 30 projektů v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun. Počet projektů, které dosáhly na finanční podporu, byl limitován vyčleněnou částkou ve výši 200 tis. Kč.

Témata pro letošní rok byla následující: 1. Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě, kde bylo doporučeno zaměřit se na okrašlovací aktivity jako guerilla gardening, údržbu a obnovu zeleně, úklidové akce, obnovu tradic. Další téma bylo „Zapojení do osvětových kampaní a akcí“ jakými jsou např. Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví apod. a poslední oblast byla zaměřena za prevenci ochrany zdraví - „Pečuj o své zdraví“.

Úspěšných bylo celkem 12 projektů: ZŠ Neštěmická – 12 hodin pro změnu, Gymnázium Jateční – Den dobra s Jatečkou, MŠ U plavecké haly – Chci být viděn, MŠ Vinařská – Příběh z úlu, MŠ Kytička – Zdravý životní styl našich dětí a jejich rodičů VII., Občasnké sdružení Vojnovičova – Pohybem pro zdraví, ZŠ Vinařská – Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře -5. ročník, YMCA – Hurá do klubu v Krásném Březně za cvičením a zdravým životním stylem, ZŠ Karla IV. – Hravá a inspirativní školní zahrada, ZŠ Stříbrnická – Dnes je v naší škole prostřeno, MŠ Vojanova – Pečujeme o své zdraví, hrátky na zahradě nás baví,OR AŠSK - Florbalová liga základních škol.

Projekt Zdravé město iniciovala Světová zdravotní organizace s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace – Zdraví 21 a dokumentu OSN Agenda 21. Město Ústí nad Labem je do projektu Zdravé město zapojeno od roku 2005. Postup ke „Zdravému městu" není však pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností.

ZŠ Neštěmická realizovala projekt „12 hodin pro změnu“

Cílem projektu bylo během „12 hodin" změnit prostředí kolem trolejbusových zastávek sídliště Pod Vyhlídkou v lokalitě Krásné Březno a aktivně zapojit žáky, kteří vlastní činností přispějí k zlepšení estetického a sociálního klimatu sídliště, ve kterém žijí.

Podpořené projekty Zdravého města na rok 2014