image

Podpořené projekty Zdravého města na rok 2011

22.06.2011
Každoročně město Ústí nad Labem finančně podporuje realizaci malých projektů zaměřených na rozvoj veřejně prospěšných aktivit a zvyšování kvality ve městě.

  V rámci 7. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 bylo předloženo 28 projektů v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun. Počet podpořených projektů byl limitován vyčleněnou částkou ve výši 200 tis. Kč.

   „Letos jsme v rámci projektu Zdravé město vyhlásili tyto témata: Pečuj o své zdraví, Čisté město a Zeleň ve městě. Podpořeno bylo deset projektů nejen základních a středních škol, ale i neziskových organizací působících v našem městě a okolí.“ řekla náměstkyně primátora, Zuzana Kailová, která je zároveň političkou Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agendy 21.

   ZŠ Palachova - Stromy, Drug out Klub, o.s.Stop infekci v Předlicích, ZŠ Karla IV. - Barevní třídění, aneb s odpady ekologicky a esteticky, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o.s. - Zdravínek II. U nás žijeme zdravě, ZŠ E. Krásnohorské - STOP černým skládkám Ústí nad Labem, Roska, o.s. - Sportem a pohybem ke zdraví, SŠ Trmice - Taneční maratón, Místní skupina ČČK Ústí nad Labem - První pomoc od mala, Vinařská sportovní, o.s. - 5 x sport pro zdraví na Vinařské, ZŠ speciální a MŠ Pod Parkem - Čistíme s úsměvem.

   Projekt Zdravé město iniciovala Světová zdravotní organizace s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace – Zdraví 21 a dokumentu OSN Agenda 21. Město Ústí nad Labem je do projektu Zdravé město zapojeno od roku 2005. Postup ke „Zdravému městu" není však pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností.

   V rámci projektu Zdravé město Ústí nad Labem proběhne v úterý 28. června na Dětském dopravním hřišti soutěžní klání mateřských škol ve zručnosti jízdy na kole a zvládání pravidel silničního provozu.

   Město Ústí nad Labem se připojí i letos k osvětové kampani Evropský týden mobility, která se koná 16. – 22. září. Cílem této akce je podpořit alternativní způsoby dopravy, které jsou z hlediska životního prostředí přijatelnější, ale také upozornit na bezpečnost v silničním provozu a zdůraznit nepostradatelnost pohybu pro lidské zdraví.

Podpořené projekty Zdravého města na rok 2011