image

Parkování u Hraničáře a Vladimiru levnější

17.12.2003
Parkování u Vladimiru a kina Hraničář bude od 1. ledna příštího roku levnější. Hlouběji do peněženky naopak řidič sáhne při delším stání na parkovištích u České spořitelny, v Dlouhé ulici a Mírovém náměstí. Předpokládají to nové cenové podmínky placeného stání motorových vozidel, které schválila Rada města.

Nově se zavádí kategorie “Zvýšený tarif” s progresivní sazbou, podle kterého řidič zaplatí za první započatou parkovací hodinu 20 korun, za každou další 50 korun a za 24 hodinové stání 200 Kč. Tento tarif však bude platit pouze na parkovištích u spořitelny, magistrátu a Mírovém náměstí.

Další novinkou je “Snížený tarif”, jenž bude zaveden na parkovištích u hotelu Vladimir a u kina Hraničář. Každá započatá hodina stání zde bude stát 5 korun a za celý den uhradí motorista 30 Kč. Město tak chce motivovat majitele automobilů, aby zde parkovali, protože kapacity uvedených míst nejsou dostatečně naplněny.

Ceny v rámci “Základního tarifu” a Zvýšeného tarifu” zůstávají ve stejné výši, jako dosud.

Počátek následujícího roku přinese rovněž zvýšení ceny celoplošné karty ze 4 800 na 7 200 korun. Pro srovnání: např. v Pardubicích stojí tato “permanentka” 9 000 a v Českých Budějovicích dokonce 30 000 korun. Nemění se naopak ceny rezidentské karty a taxi karty.

Město bude dále nabízet dva nové druhy celoplošných karet – “s omezením” za 6 000 a “s místním určením” za 4 800 korun. Na prvně jmenovanou kartu zaparkujete na všech vymezených úsecích kromě parkoviště u spořitelny a na Mírovém náměstí. Tyto dvě atraktivní parkoviště jsou zapovězené také pro celoplošnou kartu s místním určením, včetně parkoviště u kostela a v ul. Bílinská.

Všechny druhy celoplošných karet umožňují parkování v dosud málo vyhledávaných garážích pod Mariánskou skálou.

Parkování u Hraničáře a Vladimiru levnější