image

Nový bazén pro tuleně

09.05.2013
Ústecká zoologická zahrada zahájila rekonstrukci bazénu pro tuleně obecné.

Investorem akce je Statutární město Ústí nad Labem, které poskytlo potřebné finanční prostředky z úspor v rozpočtu města z předchozího roku. Slavnostního zahájení rekonstrukce bazénu se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

„Zoologická zahrada je jedním z vyhledávaných míst nejen Ústečany, ale i turisty. Naší prioritou je, aby byla v dobrém stavu a poskytovala odpovídající podmínky pro chov zvířat, pro práci zaměstnanců a byla atraktivní i pro veřejnost,“ uvedla Zuzana Kailová.

Stávající bazén prodělá řadu změn, které zlepší podmínky chovu těchto zvířat. Dojde k prohloubení bazénu ze současných 0,7 m na 1,3 m. Rozšíří se vodní plocha ze stávajících 76 m2 na 155 m2 a zvětší objem bazénu z 
38 m3 na 135 m3. Po těchto změnách bude možno chovat i větší skupinu tuleňů, přičemž je počítáno i s oddělovacím bazénem pro porody mláďat.

Oba současní tuleni byli přestěhováni do vnitřního bazénu lachtanů. Do svého zrekonstruovaného domova se vrátí na podzim letošního roku.

Ústecká zoo má s chovem tuleňů velké zkušenosti, začala je chovat v roce 2001 a podařilo se jí i rozmnožení těchto zvířat.

Nový bazén pro tuleně