image

Novela zákona č. 250/2000 si žádá změny

28.02.2015
Při žádostech o dotaci bude třeba nový formulář.

V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 sb., která platí od 20. února, bude nutné předkládat vyplněný formulář při žádostech o poskytnutí dotace z fondu primátora. Formulář naleznete na: http://www.usti-nl.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/formulare-ke-stazeni.html

Novela zákona č. 250/2000 si žádá změny