image

PRVNÍ JEDNÁNÍ REKTORA UJEP S PRIMÁTOREM ÚSTÍ NAD LABEM

19.03.2015
Dnes proběhlo první oficiální setkání nového rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s primátorem města.

Hned druhý den v úřadu rektora UJEP jednal doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., s primátorem Ústí nad Labem Ing. Josefem Zikmundem. Primátora navštívil v jeho kanceláři na magistrátu.

Na úvod schůzky doc. Balej blahopřál Josefu Zikmundovi k jeho nedávnému významnému životnímu jubileu. Primátor Zikmund poblahopřál Martinu Balejovi ke jmenování do funkce rektora: Je mi ctí pozdravit se s rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, který včera obdržel od prezidenta republiky jmenovací dekret. A je sympatické, že univerzita, sídlící v Ústí nad Labem, má nejmladšího rektora v celé České republice.“

Společenský ráz úvodu setkání přešel později k pracovnímu jednání. Ve společenské rovině proběhlo samotné představení nového rektora UJEP primátorovi univerzitního města. Zároveň se Ing. Zikmudovi představil také nový kvestor univerzity Ing. Leoš Nergl.

V pracovní rovině navázal doc. Balej na minulé společné aktivity univerzity a magistrátu. Opětovně byl diskutován prodej objektu UJEP v ulici Stará městu Ústí nad Labem za účelem zřízení městské školky nebo vybudování kruhového objezdu v přímém sousedství Kampusu UJEP. Oba muži taktéž diskutovali otázku Collegia Bohemica. Primátor poinformoval o současném stavu jezera Milada a o plánovaných aktivitách a představách města v řešení budoucnosti tohoto turisticky atraktivního areálu.

Doc. Balej: „Dnes jsme společně s primátorem města hledali styčné body možné vzájemné spolupráce. Jsem přesvědčen, že Ústí nad Labem by se mělo daleko více profilovat také jako univerzitní město se vším, co k tomu patří. Jako univerzita budeme ctít myšlenku otevřeného kampusu, ve kterém probíhají pravidelné cykly přednášek pro veřejnost, kurzy Univerzity třetího věku, Teen Age University pro malé školáky a mnoho dalších akcí.“

„Současná politická reprezentace Ústí nad Labem oceňuje, že k Vašim prioritám patří i zpracování koncepce nakládání s nevyužitými budovami, což je pro občany a tedy i pro komunální politiky velmi aktuální téma. Koalice hnutí ANO a PRO!Ústí jasně deklarovala, že chce s Univerzitou J. E. Purkyně spolupracovat, a to v daleko větší míře, než bylo zatím zvykem,“ dodal primátor Zikmund.

Primátor požádal rektora Baleje o realizaci průzkumu, který by ukázal, co by mohlo motivovat studenty při rozhodnutí studovat právě v Ústí nad Labem. Doc. Balej v rámci návštěvy požádal primátora města Ústí nad Labem o nominování zástupce magistrátu do Správní rady UJEP. Během jednání Ing. Zikmund také potvrdil rektorovi UJEP opětovné udělení jednorázového stipendia primátora města Ústí nad Labem vynikajícímu studentovi UJEP za rok 2015.

 

PRVNÍ JEDNÁNÍ REKTORA UJEP S PRIMÁTOREM ÚSTÍ NAD LABEM