image

Povodí Labe provede cvičnou montáž protipovodňové ochrany

20.11.2014
Cvičná montáž části mobilního hrazení protipovodňové ochrany levého břehu města Ústí nad Labem proběhne 22. 11. a 23. 11.

Cvičnou montáž uskuteční investor stavby státní podnik Povodí Labe a to v následujícím rozsahu:

V sobotu 22. 11. mezi 8. a 12. hodinou v ulici U Podjezdu a U Cukrovaru v Krásném Březně a mezi 12. a 16. hodinou v centru města v ulicích Malá Hradební, K Můstku, Předmostí, na křižovatce Důlce a u Benešova mostu. V neděli 23. 11. bude cvičná montáž pokračovat v centru města mezi 8. a 10. hodinou v ulici Předmostí a na křižovatce ulic Předmostí a Přístavní pod Mariánskou skálou a mezi 10. a 14. hodinou na křižovatce ulic Pražská a Žižkova pod Větruší, na kruhové křižovatce pod Větruší a v ulici Žižkova. Z důvodu cvičné montáže mobilního hrazení bude v uvedených časových intervalech úplná uzavírka silničního provozu v ulici U Podjezdu a U Cukrovaru v Krásném Březně a dopravní omezení v ulicích Malá Hradební, Předmostí, na křižovatce ulic Předmostí a Přístavní pod Mariánskou skálou, na křižovatce Důlce, na nájezdu na Benešův most, na křižovatce ulic Pražská a Žižkova pod Větruší, na kruhové křižovatce pod Větruší a v ulici Žižkova.

Více o stavbě:

tavba byla realizována v období 09/2012 – 4/2014 a linie protipovodňových opatření je tvořena podzemními konstrukcemi (injektážní clony), mobilními protipovodňovými zábranami, pevnými stěnami a zesílením železničního tělesa pro omezení propustnosti podloží. Celková délka ochranných prvků činí 906 m (zdi) a 487m (mobilní hrazení). Cvičná montáž slouží k prověření praktických činností směřující k včasné instalaci v případě nebezpečí povodně.

Povodí Labe provede cvičnou montáž protipovodňové ochrany