image

Výstavba okružní křižovatky pod Větruší

08.08.2014
Okružní křižovatka pod Větruší se postupně mění v krásnou zelenou oázu.

Po loňských povodních a následnému budování protipovodňových opatření na kruhovém objezdu byl vypracován projekt na výsadbu nové zeleně, který svým řešením symbolizuje a charakterizuje tuto oblast.

Zkrášlování křižovatky začalo v květnu, kdy byl kruhový objezd odplevelen. Na začátku června se ze země dobývalo 5 platanů, které byly připraveny pro následné přesazení. Současně se prováděly hrubé terénní práce. Použity byly druhy kamenů, které se v naší lokalitě nejčastěji vyskytují, tedy porfyr, čedič a znělec.

Vysazeny byly také 3 borovice černé, v nejbližší době by se měly vysazovat soliterní keře a trvalky jako například třapatka (Rudbeckia fulgida var.deamii) nebo okrasná tráva ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis).

Díky použití štěrkové drti a menšímu množství rostlin se také sníží případné poškození při povodních.

Dílo, jehož cena je více jak 750 tisíc korun bez DPH, by mělo být předáno do konce března roku 2015.

Výstavba okružní křižovatky pod Větruší