image

Nevyčerpané fondy EU na povodně

24.04.2006
Primátor města Petr Gandalovič jednal během pracovní návštěvy Bruselu s evropskými institucemi o možnostech financování odstraňování škod způsobených povodněmi a o použití evropských fondů na protipovodňovou prevenci.

    Během svého programu se nejprve setkal se zástupci spolkové země Sasko, se kterými hovořil o možnostech společné žádosti, která by splnila tvrdé podmínky pro okamžité čerpání z Fondu Solidarity.

   Dále pak proběhlo jednání s koordinátorem Fondu Solidarity o možnostech a variantách čerpání. Vzhledem k tvrdým podmínkám fondu je však možnost čerpání spíše hypotetická, a to pouze v případě, že by škody v Rakousku či Německu byly vyšší, než jsou dnešní odhady.

   Na jednání se zástupci Evropské komise pak primátor Gandalovič diskutoval možnost využití dalších evropských fondů pro protipovodňová opatření, především preventivního charakteru. Vzhledem k neuspokojivému čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF), kde Česká republika vyčerpala z prostředků pro rok 2004 zatím na necelých 15%, by bylo nejlepší, aby vláda podala žádost o přesun nevyčerpaných prostředků z ESF do jiných operačních programů jako například OP Infrastruktura, ze kterého lze poté tyto projekty financovat. Zástupci EK primátoru Gandalovičovi potvrdili, že o změnu alokací mezi prioritami a operačními programy lze požádat do konce srpna letošního roku.

   „Jsem rád, že existuje možnost, jak rychle získat peníze na povodňové škody a jejich prevenci ještě z rozpočtových prostředků EU pro období 2004-2006. Neprodleně se obrátím na ministra pro místní rozvoj s výzvou, aby byla jednání o přesunu nevyčerpaných prostředků co nejdříve zahájena“, řekl Gandalovič.

   Gandalovič na závěr svých jednání také hovořil se zástupci evropských institucí o přípravě dokumentů pro finanční perspektivu 2007-2013, o které se nyní ve všech bruselských institucích usilovně jedná.

 

Nevyčerpané fondy EU na povodně