image

Neslyšící diskutovali s Gandalovičem

15.05.2006
Přátelského neformálního setkání s primátorem, které se uskutečnilo dnes v CESPU /Centrum pro sluchově postižené o. s./ v Doběticích, se účastnilo i několik zástupců dalších svazů.

Primátor města Ústí nad Labem Petr Gandalovič odpovídal na dotazy lidí nejen se sluchovým, ale i s tělesným postižením. Diskuze se zúčastnili zástupci Svazu tělesně postižených, Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Národní rady zdravotně postižených a samozřejmě i Centra pro sluchově postižené.   

Neslyšící diskutovali s Gandalovičem