image

Město získalo dotaci 1,5 milionu korun

01.07.2013
Projekty prevence kriminality města Ústí nad Labem podpořilo Ministerstvo vnitra částkou 1,5 mil. korun. Je to druhá nejvyšší dotace v Ústeckém kraji.

V rámci povinné spoluúčasti pro získání dotace na projekty prevence kriminality se město Ústí nad Labem zavázalo poskytnout finanční částku 185 tis. Kč.

Město uspělo s pěti projekty. Realizátory jsou Městská policie a neziskové organizace. Na asistenty prevence kriminality Městské policie je určeno 1 209 000 korun. Umožní to zachování čtyř asistentů v Předlicích a rozšíření o dva asistenty v Krásném Březně a o dva v Mojžíři. První asistenti kriminality se v Předlicích objevili vloni na podzim a osvědčili se zejména při řešení drobných přestupků, dohledu nad hrajícími si dětmi a urovnávání sousedských sporů.

Projekt Myslíme na Vás byl podpořen 52 000 korunami. V jeho rámci se strážníci Městské policie setkávají se seniory, aby je poučili o možných rizicích, o bezpečném chování a také o sebeobraně.

Podpořen byl také projekt Dobrovolnického centra V Ústí nad Labem řešíme společně, který získal dotaci 133 000 Kč. Projekt je zaměřen na spolupráci kurátorů a neziskových organizací, které se věnují dětem a rodinám. Dotace 79 000 Kč pro projekt Rok bez průšvihů organizace Člověk v tísni podpoří aktivity v sociálně vyloučených lokalitách Předlice a Nový Svět. Na stimulační a výchovné programy pro děti a mládež ze sociálně vyloučené lokality Střekov ve věku od 6 do 18 let získal projekt, který realizuje Oblastní charita Ústí nad Labem, dotaci 31 000 Kč.

Projekty zaměřené na prevence kriminality jsou jedny z nejdůležitějších a město Ústí nad Labem je podporuje. Na projekty jsme poskytli finanční spoluúčast ve výši 185 tis. Kč. Těší mě, že v letošním roce získalo město Ústí nad Labem vysokou finanční podporu. V rámci Ústeckého kraje jsme na pomyslném druhém místě s nejvyšší schválenou dotací od Ministerstva vnitra. Věřím, že podpořené projekty budou přínosem nejen pro cílové skupiny, ale i pro širokou veřejnost,“ řekl primátor Mandík.

 

Město získalo dotaci 1,5 milionu korun