image

Městské obvody získaly téměř 10 milionů korun

17.03.2016
Rozpočtovým opatření, které schválila rada města, byly převedeny volné prostředky ve výši 9,9 mil. Kč na dotace pro MO Severní Terasa a MO Neštěmice.

„Jsem ráda, že se nám uspořené finance podařilo investovat do úprav a oprav, které obvody požadovaly. Právě jednotlivé radnice nejlépe vědí, co občané požadují, proto respektujeme jejich volbu,“ doplnila primátorka Věra Nechybová.

Městský obvod Severní Terasa získal 3 mil. Kč na projekt parkoviště v ulici Šrámkova a 2 mil. Kč na dětské lanové centrum v Centrálním parku na Severní Terase.

Městskému obvodu Neštěmice rada odsouhlasila 4, 9 mil. Kč. Za tuto částku bude opraven chodník v ulici Sibiřská, povrch nádvoří (parkoviště) u zdravotního střediska v ulici Hluboká, chodník před zdravotním střediskem v ulici Mlýnská, parkoviště u ZŠ v ulici Hluboká, chodník z ulice Výstupní do ulice Anežky České v Krásném Březně. Opravena bude také část chodníku u autoškoly v Krásném Březně i chodník u domu Rozcestí 1. „Do oprav tohoto charakteru se skutečně dlouho neinvestovalo, požadavek obvodu byl naprosto oprávněný a po doplnění technických záležitosti jsme byli celá rada pro tuto podporu. Neštěmický obvod je součástí našeho města a musíme myslet právě i na občany z okrajových částí města, kteří na zlepšení stavu svých chodníků čekají již dlouhá léta,“ sdělil1. náměstek Jiří Madar.

Městské obvody získaly téměř 10 milionů korun