image

Městská policie nabírá strážníky

27.02.2015
Město Ústí nad Labem vyhlašuje náborové řízení pro obsazení dvaceti pracovních míst na pozici strážníka městské policie.

Schválením rozpočtu na rok 2015 došlo k posílení kapitoly městské policie. Díky navýšenému rozpočtu může být posílen stávající počet zaměstnanců o dalších dvacet strážníků.

Na posty strážníků bude mezi uchazeči provedeno výběrové řízení, které se bude skládat z pohovoru, fyzické připravenosti a psychologického vyšetření uchazeče.

Přihlášky do náboru budou k vyzvednutí v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, III. patro, č. dv. 329, a to od 2. 3. 2015 každý pracovní den, a to od 8 hod. do 15 hod.

Strážníkem dle zákona může být občan ČR, který je bezúhonný, spolehlivý, starší 21 let, zdravotně způsobilý a dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Ukončení náborového řízení bude sděleno prostřednictvím webových stránek města a městské policie.

Městská policie nabírá strážníky