image

Město získalo certifikát za ochranu dětí

25.05.2010
Ústecký primátor Jan Kubata také převzal od společnosti AKADEMOS děkovný dopis za podporu projektu „Dětství bez úrazů“.

   Společnost AKADEMOS, Všeobecná zdravotní pojišťovna a obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů zaslaly děkovný list i certifikát primátorovi města jako výraz uznání za dlouholetou spolupráci v oblasti ochrany dětí před úrazy. Zmíněné společnosti dnes v prostorách Magistrátu města Ústí nad Labem uspořádaly seminář pro pedagogy základních a mateřských škol. Na Lidickém náměstí pak dětem vysvětlovaly, jak předcházet úrazům nejen na silnici, ale i ve škole, doma či při sportu. Každé dítě dostalo malý dárek v podobě pexesa, omalovánek nebo skládacích domečků.Město získalo certifikát za ochranu dětí