image

Město usiluje o peníze na rekonstrukci centra

22.06.2004
První etapu revitalizace městského centra nechce město financovat jen ze svého rozpočtu. Rada města vyslovila souhlas s podáním žádosti o dotaci ze Společného regionálního operačního programu SROP.

    Úvodní etapa rekonstrukce Mírového náměstí a přilehlých ulic Hrnčířská a Revoluční si vyžádá přibližně 120 miliónů korun, přičemž strukturální fondy mohou pokrýt až dvě třetiny veškerých nákladů. Tato část stavby předpokládá úpravu komunikací, včetně kompletních povrchů, kašnu, osázení zeleně, doplnění městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, pítka, osvětlovací sloupy), vymístění inženýrských sítí z pozemků bloku 003 – 005 a přípojky k těmto blokům. Město by chtělo rozběhnout stavební práce už v polovině příštího roku.

   Termín odevzdání žádosti o dotaci z programu SROP na Krajský úřad Ústeckého kraje je 31. srpna. Projekty, které uspějí v krajském kole, postoupí do kola národního.

   Rada města uložila náměstkovi primátora Mgr. Janu Kubatovi zahrnout do investiční části rozpočtu na příští dva roky finance na spoluúčast města v tomto důležitém projektu.