image

Město prověřuje výskyt azbestu ve školách

14.02.2012
Náměstkyně primátora Helena Kubcová se pracovně sešla se zástupci Krajské hygienické stanice. Tématem jednání byl možný výskytu azbestu v ústeckých školských zařízeních.

V rámci pracovní schůzky, které se za Krajskou hygienickou stanici účastnil ředitel MUDr. Josef Trmal Ph.D. a MUDr. Simona Gunarová, byl domluven společný postup, který by měl zaručit důkladné prověření výskytu azbestu v ústeckých mateřských a základních školách. Pracovníci Krajské hygienické stanice budou postupně realizovat jednotlivá monitorovací měření a s jejich výsledky seznámí zástupce města Ústí nad Labem. První měření bude provedeno v ústeckých základních školách na celkem 10 místech a v ústeckých mateřských školách na celkem 6 místech (v každém objektu, který je opláštěn tzv. Boletickými panely). Pokud bude v jednotlivých případech naměřena hladina v úrovni do 1000 vláken na 1m3, nejedná se o zvýšený výskyt azbestu. V rozmezí od 1000 do 1250 vláken na 1m3 se jedná o tzv. výstrahu, a monitorovací měření je znovu opakováno, popřípadě dojde ke stejnému postupu, jako v případě zjištění výsledku nad 1 250 vláken na 1m3. V případě naměřených hodnot nad 1250 vláken na 1m3 budou následně provedena další důkladná měření v celém objektu a dle jejich výsledků budou přijata odpovídající opatření.

Rizika spojená s výskytem azbestu nelze podceňovat. Není však na místě ani vyvolávat přehnané obavy. Nebezpečí vážné zdravotní újmy vzniká v tomto případě až po hodně dlouhé době, lze hovořit o několika desítkách let v prostředí, kde jsou tyto expozice vysoké.

Město prověřuje výskyt azbestu ve školách