image

Město kontrolovalo přípravu na zimní údržbu

10.11.2011
O připravenosti společnosti ACE CZ na zimní období se v areálu v Krásném Březně přesvědčili náměstci primátora Jan Řeřicha a Helena Kubcová.

V průběhu kontrolní návštěvy si zástupci vedení města prohlédli nejen zimní vozový park, ale také halu se solankou a solí. Zimní údržbu vozovek a chodníků zajišťuje pro město Ústí nad Labem právě společnost AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o. Na průjezdných úsecích silnic je to potom Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Operačním plánem, který schválila Rada města Ústí nad Labem, jsou stanoveny rozsah, způsoby, pořadí důležitosti a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti komunikací, dále používané prostředky a technologie zimní údržby. Nedílnou součástí operačního plánu je i organizační schéma řízení zimní údržby a provázanosti s dotčenými orgány a zpětná vazba ke kontrolním orgánům a zástupcům objednatele. K operačnímu plánu zimní údržby je třeba zdůraznit skutečnost, že v této oblasti již několik let nedochází k žádným zásadním změnám.

Také letos jsme se osobně přesvědčili o stavu techniky, která je určena pro zimní údržbu komunikací. Stroje a mechanismy jsou ve výborném stavu, takže věřím, že letošní zimu zvládneme bez problémů“, řekl po prohlídce areálu Jan Řeřicha.
Náměstkyně Helena Kubcová informace doplnila: „Komunikace ve správě Magistrátu města Ústí nad Labem jsou podle důležitosti rozděleny do jednotlivých pořadí. Podle tohoto pořadí jsou potom určeny časové limity pro zmírnění závad ve sjízdnosti.“

 

Město kontrolovalo přípravu na zimní údržbu