image

Město hospodařilo dobře

06.06.2003
Výsledek loňského hospodaření města z hlavní činnosti činí po celkovém finančním vypořádání 13,6 mil. Kč. Výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti je 73,1 mil. Kč, z toho volné zdroje k zapojení do letošního rozpočtu činí téměř 3 milióny korun.

Město mělo v roce 2002 příjmy téměř 1,77 miliardy korun a výdaje činily 1,8 mld. Rozdíl 33,9 mil. Kč vyrovnává oblast financování (půjčky, úvěry…)

V hospodaření Magistrátu města Ústí n.L. za rok 2002 dosáhly příjmy výše 1, 42 miliardy Kč a výdaje výše 1,46 mld. I v tomto případě vyrovnává saldo oblast financování.