image

Kubata: už žádné nové sběrny !

01.10.2007
V Ústí nad Labem možná nevznikne už žádná nová sběrna kovového odpadu.

   Ústecký krajský úřad a Ministerstvo životního prostředí vyšly vstříc vedení města a zamítly žádost a následné odvolání společnosti JUNK TRADE o odsouhlasení provozního řádu „Areálu služeb Neštěmice – sběrný dvůr.“ Jednalo se o zařízení, kde měly být přijímány kovové odpady, plasty, sklo a objemný odpad.

   „Nebyla uzavřena žádná smlouva městského obvodu Neštěmice se společností JUNK TRADE o předávání složek komunálního odpadu…Pokud usnesením Rady města Ústí nad Labem bylo činěno opatření k zamezení vzniku nových zařízení ke sběru a výkupu kovových odpadů, je nutné toto opatření akceptovat. Obec může ze zákona činit opatření k zajištění pořádku a řádného chodu obce. Obec ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona o obcích chrání veřejný zájem,“ píše se v zamítavém výroku Ministerstva životního prostředí z 20. září k odvolání společnosti proti srpnovému rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje neudělit souhlas provoznímu řádu firmy v neštěmické sběrně, a tím de facto zprovoznění sběrny. Ministerstvo zamítlo odvolání firmy vedle absence jakékoliv konzultace o provozu sběrny s obcí také kvůli tomu, že nebyly splněny všechny nezbytné legislativní podmínky, které jsou nutné ke schválení nového zařízení.

   „Letos v květnu mě radní města pověřili, abych požádal Krajský úřad o spolupráci při omezování vzniku dalších sběren kovového odpadu. Sběrny totiž přinášejí obyvatelům města řadu negativních dopadů – od nevzhlednosti přes zvyšování prašnosti a hlučnosti v jejich okolí až po související rostoucí kriminalitu spojenou s krádežemi kovů. Jsem velmi rád, že náš apel vyšší instance vyslyšely,“ uvedl primátor Jan Kubata.

   V posledních letech se výrazným způsobem zvýšil zájem občanů o provozování živnosti ve smyslu shromažďování kovového odpadu na území města. Vedení města se proto v rámci svých kompetencí a s využitím platné legislativy snaží omezit či případně zcela vymístit tento druh podnikání ze svého území. Protože odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje je jedním z orgánů povolujících činnost sběren, vedení města se obrátilo na krajského hejtmana s výzvou ke spolupráci při omezování vzniku dalších sběren kovového odpadu.

 

Kubata: už žádné nové sběrny !