image

Jelínek přijal poděkování

25.05.2006
Sponzorům, kteří se podíleli na financování projektu pro handicapované, nazvaném „Dopravní obslužnost“, dnes poděkovali zřizovatelé této služby. Slavnostní akt se uskutečnil na Základní škole speciální – Severní Terasa. Za město Ústí nad Labem přijal poděkování náměstek primátora Tomáš Jelínek.

„Dopravní obslužnost“ pro handicapované děti v Ústí nad Labem a okolí byla jedním z hlavních cílů Komunitního plánu péče Města Ústí nad Labem, strategického dokumentu schváleného zastupitelstvem Města Ústí nad Labem v oblasti dětí a mládeže. Službu zajišťuje Centrum komunitní práce – poradenská organizace Ústí nad Labem a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Doprava handicapovaných dětí je díky vstřícnosti firmy Koch Czech, která automobil věnovala, v Ústí nad Labem zajišťována v průběhu celého týdne za účelem jejich aktivního zapojení v oblasti vzdělávání, volného času a jejich osobní realizace.

Dopravní obslužnost je každoročně prezentovaná na Veletrhu sociálních služeb, pořádaného v rámci „Týdnů pro duševní zdraví “. Cílem Centra komunitní práce, které zde Dopravní obslužnost prezentuje, je zvýšit informovanost veřejnosti, ale především pečujících rodin o možnosti čerpat odlehčovací – respitní služby dopravní obslužnosti pro handicapované děti.

Mezi další sponzory patří firma p-eko, Remonta, Spolchemie a Ravel. Tato služba bude i nadále zajišťována na území města Ústí nad Labem a okolí.

Jelínek přijal poděkování