image

Dopravní přestupky pod odbor kontroly

23.02.2006
Vedoucí odboru dopravy MmÚ Ing. Dalibor Dařílek zůstává ve funkci. Rada města vzala na vědomí návrh tajemníka magistrátu na jeho odvolání na Dařílkovu vlastní žádost a vyslovila k němu jednomyslně nesouhlasné stanovisko.

   Zároveň rada schválila změnu organizačního řádu magistrátu s účinností od letošního 1. března spočívající v převodu agendy a zaměstnanců oddělení přestupků v dopravě z odboru dopravy na samostatné oddělení odboru kontroly. Podle primátora města Petra Gandaloviče jde o systémový krok, neboť tím dochází k oddělení represivní části činností odboru dopravy na úseku přestupků od činností správních a rozvojových.

   Město v této souvislosti chystá ještě další kroky. Primátor Gandalovič se dohodl s krajským policejním ředitelem Jiřím Vorálkem na společném zorganizování odborného semináře na téma sjednocení výkonu přestupkové dopravní agendy. „Budeme usilovat o to, aby z celého procesu zmizely věci, které mohou způsobovat nesrovnalosti, dohady a rozdílné výklady předpisů“, uzavírá Gandalovič.

 

 

Dopravní přestupky pod odbor kontroly